4 bước cơ bản để nhận giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ:

  • Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;
  • Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ).

Bước 3: Triển khai tập huấn và tổ chức làm bài kiểm tra cấ giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy:

Trường hợp cơ sở, tổ chức, cơ quan tự tổ chức lớp tập huấn: cá nhân nhân, tổ chức tập huấn và làm bài kiểm tra tại cơ sở hoặc điệm điểm do cá nhân hoặc cơ quan lựa chọn, cán bộ của Viện PCCC sẽ hỗ trợ tại địa điểm lựa chọn để đào tạo và tập huấn. Thời gian tập huấn được linh động do đơn vị hoặc các nhân đăng ký lựa chọn.

Trường hợp các đơn vị và tổ chức không tự tổ chức được lớp đào tạo phòng cháy và chữa cháy: các đơn vị sẽ tập huấn và làm bài kiểm tra cấp giấy chứng nhận theo kế hoạch tổ chức của Viện PCCC

Bước 4: Cá nhân tổ chức nhậnh kết quả đạo tạo – chứng chỉ huấn luyện PCCC theo lịch hẹn (Thời gian 5 ngày).

 

 

error: Content is protected !!
Gọi điện
Nhắn tin SMS
096 136 4689