Lorem ipsum dolor sit amet...

Viện phòng cháy chữa cháy: Phòng cháy chữa cháy và an toàn, vệ sinh lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng của mỗi quốc gia và viện khoa học phòng cháy chữa cháy (Viện PCCC), nó liên quan chặt chẽ đến đời sống con người. Thực tế cho thấy, khi nền kinh tế càng phát triển, cơ sở vật chất của xã hội ngày càng nhiều, thì nguy cơ cháy nổ và những vấn đề liên quan tới an toàn, vệ sinh lao động cho con người ngày càng cao.

Do đó, Viện khoa học phòng cháy chữa cháy được thành lập để nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện chương trình, đề tài, dự án trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và an toàn, vệ sinh lao động là một vấn đề rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động KHCN số: A-1884 do Bộ KHCN cấp ngày: 08/03/2018.

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Phòng cháy và chữa cháy số 68/GXN-PCCC do Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Hà Nội cấp ngày 03/05/2018.

Chức năng - Nhiệm vụ của Viện khoa học phòng cháy chữa cháy (Viện PCCC)

  • Nghiên cứu khoa học, thực hiện các chương trình, đề tài, dự án về phòng cháy chữa cháy và an toàn, vệ sinh lao động.
  • Sản xuất, kinh doanh sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
  • Chuyển giao công nghệ; Tư vấn, xây lắp, bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định kỹ thuật, tham gia thẩm định, thiết kế và dự toán các công trình phòng cháy chữa cháy và an toàn, vệ sinh lao động; Đào tạo, huấn luyện trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và an toàn, vệ sinh lao động.
  • Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của Viện.

Cơ cấu tổ chức

Ban Lãnh đạo Viện  phòng cháy chữa cháy

– Viện trưởng: Phó Giáo sư – Tiến sỹ Nguyễn Trọng Dân.

– Viện phó: Tiến sỹ Đào Quốc Hợp.

– Viện phó: Thạc sỹ Phạm Minh Tuấn.

Hội đồng Khoa học của Viện phòng cháy chữa cháy: (Và các Hội đồng khoa học khác được thành lập nhằm phục vụ nhiệm vụ khoa học tại các thời điểm khác nhau).

Cơ cấu tổ chức Viện khoa học phòng cháy chữa cháy

Các phòng chức năng của Viện phòng cháy chữa cháy:

  • Phòng kế toán, tài chính.
  • Phòng Kỹ thuật.
  • Phòng KHCN.

Các trung tâm trực thuộc Viện PCCC:

  • Trung tâm đào tạo, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và Phòng cháy chữa cháy.
  • Trung tâm đào tạo, huấn luyện Phòng chống tai nạn thương tích.

Đơn vị trực thuộc: Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Sơ đồ tổ chức Viện PCCC