Đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC

Đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy

Trước tình hình cháy nổ hiện nay gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, vụ cháy chung cư Carina Plaza là một ví dụ điển hình, vấn đề Ý thức, nhận thức và kỹ năng thoát nạn của người dân khi có sự cố cháy, nổ xảy ra đang là mối quan tâm của toàn xã hội. Ngoài lực lượng chữa cháy, đội chữa cháy cơ sở được đào tạo, huấn luyện PCCC thì còn bộ phận không nhỏ trong xã hội có nhu cầu được học để trang bị kiến thức, kỹ năng thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Viện Khoa học Phòng cháy chữa cháy được Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ – Bộ Công an cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho các đối tượng theo Khoản 1 – Điều 16 – Thông tư số 66/2014/TT-BCA.